Motorola SNGL BND PANEL V-POL 696-900MHZ 120 DEG 12.0DBD 14.1DBI 0 DEG T - DSWPA7001206CFNE0

Motorola SNGL BND PANEL V-POL 696-900MHZ 120 DEG 12.0DBD 14.1DBI 0 DEG T - DSWPA7001206CFNE0
Categories: brand, Motorola
Brand: Motorola
5.99 USD
Buy Now

Motorola SNGL BND PANEL V-POL 696-900MHZ 120 DEG 12.0DBD 14.1DBI 0 DEG T - DSWPA7001206CFNE0